Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Polgármesterek szemtől-szembe Dr. Rácz István Csikéria III.2.

1992.02.19

wp_20150319_007.jpg

Felső-Bácska 1992. február 19. Oktatás, kultúra – Az oktatás zavartalanul folyik, a kultúrház bezárva, de ennek mindenki örül…!? Polgármester Úr! Az anyagi lehetőségekből mire futotta 1991-ben? – A település lakosai között, sok az idős és kevés a gyermekek száma. Ennek ellenére, sikerült elkerülni, hogy összevont osztályokban, szaktanárok nélkül kelljen a tudományt elsajátítani a gyerekeknek. Ez egyértelműen az oktatás hatékonyságának a rovására ment volna. A gyerekek száma alapján felhasználható normatív támogatás, az említettek elkerüléséhez kevés lett volna, így a fejlesztésekre szánt pénzekből kellett az oktatás területére átcsoportosítani, hogy színvonalas oktatás feltételeit szavatolhassuk. Tettük ezt azért, mert jól tudjuk: a legnagyobb érték – a legjobb beruházás – az okos művelt fők kinevelése! Ehhez jelenleg 7 tanító, 3 tanár, 1 szaktanár és 2 óvónő áll rendelkezésre – tájékoztat a polgármester.

– Ha már az iskolánál tartunk: sokan, sokféleképpen magyarázzák, az igazgat személyében bekövetkezett változást. Valójában mi történt? – Előjáróban annyit: nem lett leváltva az igazgató, egyszerűen lejárt a megbízatása! Egyébként magam is annak vagyok a híve, hogy mint például nálunk is, a volt iskolaigazgató személyéről azok döntsenek, akik az arra pályázót a legjobban meg tudják ítélni. Ugyanakkor, a képviselő-testületnek mindenképpen közbe kell avatkozni, minden olyan estben, amikor az iskolában folyó munka, nem kívánatos színvonalon folyik. Ez történt Csikérián is. Átfogó vizsgálatot, felmérést végeztettünk a tanulóink körében, ami egyértelműen bizonyította, hogy az előírt tudásszintet nem érték el. Azóta megbízott igazgató látja el az iskola irányítását. Azonban nem győzöm hangsúlyozni, a volt igazgatóval semmi problémánk nem volt emberileg. Sőt, azóta, mint pedagógus, közmegelégedésre végzi oktató, nevelő munkáját. Azt is szeretném hangsúlyozni: nem a demokrácia szenvedett itt csorbát. Ellenkezőleg: akkor érhetné elmarasztalás a testületünket, ha nem lépünk közbe. Erre vonatkozóan viszont nemcsak jogunk van, de kötelezettségünk is.

– Az iskola kiemelt támogatása mellett, mire jutott még a költségvetésből? – Az önkormányzat 18 millió forintból gazdálkodott és az iskola normán felüli támogatása, jelentős összeget vitt el. Mégis a szándékaink szerinti, pénzügyi lehetőségeinkhez mért feladatainkat sikerült megvalósítani. Ilyen a falunk életében jelentős beruházás a két-három hét múlva átadásra kerülő új tornacsarnok.  A kultúrcentrumban építettük ki, 10 millió forintos költséggel, amiből 4,3 milliót pályázat útján nyertünk el. Az említett építkezés alatt a kulturális élet szünetelt – a nagy rendetlenség miatt – de például a nemzetiségi tánccsoportunkat ez sem zavarta. Az építkezés alatt is rendszeresen bejárnak. A sportcsarnok átadása után, több azonos érdeklődésű emberek által létrehozott klubokban, élénk kulturális életet szeretnénk megvalósítani.

– Az egészségügyi és a szociális helyzetet nézve, milyen „tüneteket” mutat a község? – Az egészségügyi ellátás megfelelő színvonalú, sőt az Erdélyből származó orvosunkkal az iskolában a rendszeres orvosi ellátást is biztosítani tudjuk. Az országosan, így Csikérián is, a kiemelkedően magas alkoholfogyasztásból eredő problémák megelőzése érdekében a felnőttek között alkoholizmus elleni propagandát végzünk. Az ebben a korosztályban elért nagyon gyenge eredmények miatt, itt Csikérián, már az iskolás gyerekek között is végezzük, aminek hatékonyságát a finn példa is igazolja. Az orvosi ellátással kapcsolatban, a település nagyságát is figyelembe véve, sok kétely is felmerült az itt élőkben – az új társadalombiztosítási koncepció miatt. A szociális helyzetük alapján, idősek, nagycsaládosok, rendszeres támogatásban részesültek. Ilyen volt, az építési hitelek kamatadójából származó, plusz 1500 forintok 50 százalékának az átvállalása, vagy a tüzelőutalványok és nevelési segélyek biztosítása. Az említetteken felül, építettünk egy szociális étkeztetést biztosító épületet is konyhával együtt. Jelenleg 100 fő körül alakul a munkanélküliek száma, de ez, a Tsz-ből az idén tovább fog növekedni. Az viszont némiképpen öröm az ürömben, hogy engedélyt kaptunk közmunkavégzésre (6 fő számára, havi 9000 Ft/fő).

– Az 1992. évben milyen súlypontos feladatok kerülnek megoldásra? – Mindenekelőtt, az áthúzódó beruházások befejezése az elsődleges, majd a falu tekintélyes többségének döntése értelmében, a villamoshálózat korszerűsítése (1,1 millió forintos értékben). Megteremtjük annak is a lehetőségét is, hogy Kunbajával közösen, egy fogorvost is biztosítani tudjunk a lakosságnak. Bár az élelmiszerellátás elfogadható a településünkön, mégis jelentős lépés lenne a fejlődés útján, ha az ÁFÉSZ által üzemeltetett húsbolt, miként arról szó van, üzemeltetésre hozzánk kerülne. A kényszervágóhíd felújítása is a jobb és olcsóbb húsellátást biztosítaná. A templom tatarozásához hozzájárulunk, folytatjuk az 1991-ben elkezdett erdőtelepítést, valamint egészségügyi szempontból, a községi dögkút kérdése is megoldásra vár.

Dr. Rácz István Csikéria - polgármester, állatorvos, sportember II.1.

Dr. Rácz István Csikéria - polgármester, állatorvos, sportember II.2.

– Polgármester Úr! Miközben megköszönöm a beszélgetést, arra kérem, egy igazán jó hírrel zárja le a beszélgetésünket. – A jelenleginél olcsóbbak lesznek a gyógyszerek Csikérián. Ugyanis, előrehaladott tárgyalások folynak egy Csikérián működő gyógyszertár megnyitásáról! Folyt.Köv. III.3. Csikéria sportélete

Felső-Bácska 1992. február 19. char–lie

 

A mappában található képek előnézete Bácsalmás - Backnang utca 2012.